Outstanding Academic Achievement in Economics Economics

2009 Awardees

Maria Jose Rivera Alvarenga

Maria Jose Rivera Alvarenga

Tiantian Fan

Tiantian Fan

Nurlan Faullayev

Nurlan Faullayev

Mengshu Guan

Mengshu Guan

Bradley James Hannon

Bradley James Hannon

Kevin R. Hilferty

Kevin R. Hilferty

ChengCheng Shi

ChengCheng Shi

Joshua D. Snyder

Joshua D. Snyder

Gabriel Micah Thomson

Gabriel Micah Thomson

Xiaoyang Zhou

Xiaoyang Zhou